Fonde og legater grønland Sådan søges legater/fonde


fonde og legater grønland

Source: https://www.sumut.dk/images/logo_hvid.svg


Fonde og legater Her finder du et legater af tilgængelige fonde og legater, som du også kan søge som studerende. Fondens formål er almennyttigt og velgørende. Fondens midler anvendes til nedenstående formål:. Den ovennævnte uddannelsesstøtte og støtte til ikke-grønlandske, men skandinaviske ansø­gere, kan dog alene ydes, såfremt ansøgeren har haft den væsentligste del af sin opvækst på Grønland og ansøgeren endvidere er eller vil være bosiddende fonde Grønland på tidspunk­tet for påbegyndelsen af den uddannelse eller forskning eller det studie, hvortil der søges om støtte. Formålet med Ivalo og Minik Fonden er at uddele legater til grønlændere der ønsker at tage grønland international videregående uddannelser eller et internationalt efteruddannelsesforløb herunder et praktikophold i en virksomhed eller organisation. Nordplus er Nordisk Ministerråds største uddannelsesprogram indenfor livslang læring. hvornår er en hund fuldt udvokset


1 2 3 4 5 6 7 8 9